Styrdokument

Läroplaner och andra kommunala styrdokument.

Läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Kommunala styrdokument

Utbildningsplanen beskriver hur verksamheten ska utvecklas och markerar en rörelseriktning för det livslånga lärandet. Vår strävan är att ha en organisation som alltid sätter barnet och eleven i centrum.

Kvalitetsarbetet sak präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och inte av vardagsförståelse. Ett sådant förhållningssätt kännetecknas av systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en analys av nuläget, upprättande av mål för utvecklingen, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultaten, utvecklingsåtgäder och nya mål.

Publicerad: 2014-08-05 13:40. Ändrad: 2014-08-05 13:41.