KAA - aktivitetsansvar för ungdomar

KAA är det kommunala ansvaret för att ordna aktiviteter för ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte börjat eller genomfört sin gymnasieutbildning.

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen, som har fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är sysselsatta.

Kommunen ska löpande identifiera, informera sig om och kontakta ungdomarna  för att erbjuda lämpliga insatser. I första hand gäller detta att motivera till återgång i studier men när inte det är möjligt vara behjälplig att ordna praktikplatser eller andra lämpliga åtgärder.


Publicerad: 2020-05-06 16:25. Ändrad: 2022-02-02 15:07.

KAA-handläggare

Rickard Mattsson

KAA-handläggare

Telefon: 0971-173 74
Epost:
rickard.mattsson@lapplands.se