Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

För att minska de skadliga effekterna av alkohol och tobak har vi en restriktiv alkohol- och drogpolitik i Sverige. Alkohollagen och tobakslagen har karaktären av skyddslagstiftning för barn och ungdom. Lagarna har också tydliga regler om villkoren för servering, försäljning och marknadsföring av alkohol och tobak. Alkoholservering måste ske med ansvar och omdöme.

Inför sommaren

Snart är det sommar och sol med många arrangemang!

Kom ihåg att skicka in ansökningar för tänkta serveringstillstånd / tillfälligt serveringstillstånd inför sommarsäsongen.

Har ni tänkt arrangera i sommar, där ni önskar serveringstillstånd av något slag, skicka då in ansökan om detta så att ni hinner få tillståndet i god tid innan arrangemanget är tänkt.

Vi vill bara uppmärksamma er på att från mitten på juni kan handläggningstiderna vara upp till 8 veckor, från att ansökan är komplett, då alla myndigheter som ska svara på remisser har semesterperioder.

Jag som handlägger serveringstillstånden kommer att ha sommarsemester v 26-29, detta medför att inga ansökningar kommer att handläggas under denna period.

Därför vill vi nu påminna er om att skicka in era ansökningar för eventuella sommarevenemang för att vi ni ska hinna få era tillstånd.

Med förhoppningar på en solig och varm sommar i arrangemangens tecken.

Tack på förhand.

Får ej förtäras på allmän plats

I Jokkmokks kommun får inte spritdrycker,vin och starköl förtäras på allmän plats inom den centrala delen av Jokkmokk. Förbudsområdet sträcker sig mellan Klockarvägen och Lappstavägen samt mellan Järnvägsgatan och Talvatissjön.

Förbudet gäller inte vid av kommunen tillåten servering av alkoholdrycker.

Kommunen ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning

Det är kommunen som har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller alkoholservering samt tillsynen av försäljning av öl och tobak. Kommunfullmäktige i Jokkmokk har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram samt riktlinjer för tillståndsgivningen när det gäller alkoholservering.

För att få servera starköl, vin eller sprit ska du ha serveringstillstånd. Tillståndet kan vara stadigvarande eller tillfälligt och det kan gälla för servering till allmänheten eller till slutna sällskap.

Ansöka om serveringstillstånd

Du ansöker om serveringstillståndet hos kommunen. Till höger finner du mer information om ansökningsförfarandet och blanketter. Det går även att ansöka om serveringstillstånd via kommunens e-tjänst. Servering får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats.

Ska du sälja folköl eller tobak ska du göra en anmälan om detta. Anmälan ska göras innan du börjar sälja.

Om du ska sälja receptfria läkemedel, vänd dig direkt till Läkemedelsverket.


Publicerad: 2014-07-01 18:01. Ändrad: 2023-04-04 10:34.

Kontakt

Susanne Zakrisson

Handläggare

Telefon: 0971-173 34
Epost:
susanne.zakrisson@jokkmokk.se

Följ länkarna nedan för mer information och ansökningsblanketter 

Serveringstillstånd

Tobak och liknande produkter

Folköl

Receptfria läkemedel