Automatspel

Kommunen beslutar inte om tillstånd för att anordna automatspel eller värdeautomat.

Däremot yttrar sig kommunen till lotteriinspektionen när någon ansöker om tillstånd.


Publicerad: 2014-08-06 10:32. Ändrad: 2020-06-11 11:10.