Folköl

Bestämmelser rörande servering och försäljning av folköl.

Folköl (öl klass II) är en maltdryck som har en alkoholhalt på mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. För att få sälja folköl i butik eller servera folköl vid en tillställning ska en anmäla göras till kommunen. Dessutom måste verksamheten uppfylla vissa villkor.

Anmälningsplikt

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl ska även utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Från och med den 1 augusti 2010 ska egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att din butik är godkänd för livsmedelshantering av kommunens miljöavdelning. Du ska stadigvarande erbjuda ett brett sortiment av matvaror i butiken. Kunden ska kunna köpa en komplett måltid med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt samt frysta eller konserverade produkter. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Endast vanligt kiosksortiment, som glass, godis, chips, kaffe, te och kakor, är inte tillräckligt.

Villkor för servering av folköl

För att få servera folköl krävs att verksamheten är godkänd för livsmedelshantering av miljöavdelningen. Dessutom ska det serveras mat under den tid folköl serveras. Minimikravet på mat vid servering av folköl är pizza, varma smörgåsar, varm korv, hamburgare eller kebab. Det ska även finnas ett sortiment av lättdrycker, till exempel lättöl, läsk och vatten, på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Detaljhandel med öl enligt alkohollagen

Det är Alkohollagen som reglerar försäljningen av folköl. Så här står det i § 6:

Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel:

  1. som är avsedda för stadigvarande verksamhet av livsmedel,
  2. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 8 § i livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och
  3. där det bedrivs försäljning av matvaror.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl. Lag(2006:826)

Bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

Det finns gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl. Bestämmelsena ser ut så här:
18-årsgräns: Den som säljer folköl ansvarar för att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
Berusade personer: Folköl får inte säljas till eller serveras någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Langning: Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att varan kommer att ges till någon under 18 år.

Avgifter

Aktuella avgifter för Serveringstillstånd, Folköl, Tobak, E-cigg och påfyllnadsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter och Receptfria läkemedel hittar ni här.


Publicerad: 2014-08-06 10:31. Ändrad: 2024-01-11 08:46.

Kontakt

Susanne Zakrisson

Handläggare

Telefon: 0971-173 34
Epost:
susanne.zakrisson@jokkmokk.se