Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket.

Hur anmäler jag?

Du anmäler genom att fylla i en blankett på Läkemedesverkets webbplats

När kan jag starta min verksamhet?

Försäljningen kan påbörjas så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse via e-post.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift på 1600 kronor per försäljningsställe. Jokkmoks Kommun tar ut en avgift enligt nedan för den årliga tillsynen.

Årsavgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Vilka produkter får jag sälja?

Vilka läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek, bedöms och beslutas av Läkemedelsverket och publiceras på deras hemsida.

Varför måste jag anmäla verksamheten?

Socialtjänstens handläggare gör regelbundna kontroller i de butiker som anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga samt att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel flytt av verksamheten, ändring av faktureringsadress eller bolagsform ska anmälas till Läkemedelsverket.

Taxor

Aktuella avgifter för Serveringstillstånd, Folköl, Tobak, E-cigg och påfyllnadsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter och Receptfria läkemedel hittar ni här.


Publicerad: 2014-08-06 10:32. Ändrad: 2024-01-11 08:39.

Kontakt

Susanne Zakrisson

Handläggare

Telefon: 0971-173 34
Epost:
susanne.zakrisson@jokkmokk.se