Avgifter

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska betala tillsynsavgiften. Fakturor skickas ut av kommunen en gång per år.

Aktuella avgifter för Serveringstillstånd, Folköl, Tobak, E-cigg och påfyllnadsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter och Receptfria läkemedel hittar ni på kommunens här.


Publicerad: 2014-08-06 14:55. Ändrad: 2024-01-11 08:51.