Blanketter & checklistor

Kommunen behöver en mängd uppgifter av dig för att handlägga din ansökan.

Till höger hittar du kommunens blanketter och under dem hittar du checklistor du kan använda för att försäkra dig om att du skickar med alla bilagor kommunen behöver. Om ansökan inte är komplett när den kommer in till kommunen skickas en begäran om komplettering till sökanden.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Du som vill ansöka om ett nytt stadigvarande serveringstillstånd ska fylla i blanketten "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd".

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Du som vill ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten eller slutet sällskap  fyller i blanketten "Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd".

Ändring i befintligt serveringtillstånd

Du som redan har ett serveringstillstånd kan ansöka om till exempel utökad serveringyta eller utökad serveringstid. Du fyller då i "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd" och kryssar i att ansökan gäller ändrat tillstånd. Ändringen kan vara tillfällig (alltså enbart gälla ett tillfälle) eller stadigvarande.

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du antingen checklistan "Bilagor, stadigvarande ändring i tillstånd" eller  "Bilagor, tillfällig ändring i tillstånd".

Ägarbyte

Du som tar över en restaurang ska ansöka om ett nytt serveringstillstånd. Det gör du på blanketten "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd" där du kryssar i ägarskifte.

Ändringsanmälan

Du som har serveringstillstånd är skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till kommunen. Det kan gälla till exempel ändrade bolagsuppgifter, förändringar i ägarförhållandena, avbrott i verksamheten, ombyggnation eller ändrad verksamhetsinriktning.

Du som vill anmäla ändringar i ägarförhållandena använder blanketten "Anmälan om förändrade ägarförhållanden".

Anmälan av andra förändringar görs inte på någon speciell blankett, utan du skickar ett brev till kommunen och anmäler det du vill ha ändrat.

För att kontrollera vilka bilagor kommunen behöver använder du checklistan "Bilagor, anmälan om ändring".

Övrigt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggare.


Publicerad: 2014-08-06 15:37. Ändrad: 2014-08-06 15:38.