Driva restaurang

Du som har serveringstillstånd är ytterst ansvarig för att alkohollagens regler upprätthålls på din restaurang.

För att vara lämplig som tillståndshavare ska du också kunna reglerna som gäller för servering av alkoholdrycker. Det förväntas alltså att du kan alkohollagen och förstår vad ditt serveringstillstånd innebär.

För att informera om till exempel ändringar i alkohollagstiftningen anordnar kommunen ibland krögarträffar. Till dessa bjuds alla kommunens tillståndshavare in.

Anmälan om förändringar

Som tillståndshavare är du skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till kommunen. Du måste till exempel anmäla om du lägger ned eller har ett avbrott i din verksamhet. Du ska också anmäla om det sker ägarförändringar, om tillståndshavarens adress ändras eller om verksamheten ändrar omfattning till exempel genom en ombyggnation. Om du är osäker på om en anmälan behövs är du välkommen att kontakta tillståndshandläggaren.

Tänk på att anmälningarna ska göras i förväg. Om förändringen inte har kunnat förutses ska anmälan göras utan dröjsmål.

Under "Blanketter och checklistor" i menyn till vänster hittar du information om vilken blankett du ska använda och vilka bilagor du ska skicka med i din anmälan. Du hittar också blanketterna på den sidan.

Om en tillståndshavare väljer att inte anmäla förändringar i verksamheten kan kommunen öppna ett tillsynsärende som kan sluta i att tillståndshavaren meddelas en erinran, en varning eller att serveringstillståndet återkallas.

Ändrat tillstånd

Om du vill ändra ditt tillstånd ansöker du om det precis som vid en nyansökan om serveringstillstånd. Det kan till exempel gälla förlängd serveringstid eller om du vill börja bedriva cateringverksamhet.

Om du istället vill ändra ditt tillstånd för en kortare period, till exempel ha längre serveringstid under en kväll, ansöker du om en tillfällig utökning av tillståndet.

Under "Blanketter och checklistor" i menyn till vänster hittar du information om vilken blankett du ska använda och vilka bilagor du ska skicka med i din ansökan. Du hittar också blanketterna på den sidan.

Tillsyn

Du som har serveringstillstånd står under kommunens tillsyn. Det innebär att kommunen löpande kontrollerar att du uppfyller alkohollagens krav på lämplighet. Till exempel begärs yttranden in från Polisen och Skatteverket för att se att du inte har begått något brott eller misskött din ekonomi.

Kommunen kan också komma och besöka din restaurang för att se att du följer alkohollagen. Kontrollen kan gälla att du serverar mat, att du stänger i tid, att det finns en serveringsansvarig på plats som är anmäld till kommunen och att gästerna inte är överserverade eller stökiga.

Avgifter

Enligt alkohollagen ska självkostnadsprincipen gälla inom kommunens verksamhet med serveringstillstånd. Det innebär att avgifter ska finansiera kommunens arbete. Därför tas en avgift ut varje gång en ansökan ska handläggas. Likaså betalar alla tillståndshavare en årlig tillsynsavgift som är uppdelad i en fast del och en omsättningsbaserad del. Aktuella avgifter hittar du under "Avgifter" i menyn till höger.


Publicerad: 2014-08-06 15:25. Ändrad: 2014-08-06 15:34.