Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor.

Med offentlig tillställning avses:
  1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott.
  2. danstillställningar.
  3. tivolinöjen och festtåg.
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de
villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning.

2 kap. 3 § Ordningslagen (1993:1617)

Tillstånd söker du direkt hos Polisen. Läs mer och ansök på Polisens hemsida.


Publicerad: 2014-08-11 11:51. Ändrad: 2014-08-11 11:53.

Relaterat

Polisen