Uteserveringar

Om du vill ha en uteservering i anslutning till din restaurang krävs i de flesta fall att du söker tillstånd hos Polisen.

För att servera alkoholdrycker på din uteservering krävs att du har ett serveringstillstånd som omfattar ytan som uteserveringen ligger på. Du som har en uteservering som kräver polistillstånd måste ha ett sådant tillstånd innan du söker utökat serveringstillstånd hos kommunen.

Behöver jag söka tillstånd hos Polisen?

Om du vill ha en uteservering på mark som ägs av kommunen måste du söka tillstånd om användande av offentlig plats. Det gör du hos Polisen. När Polisen får in din ansökan kontaktar de kommunen och kontrollerar att du får använda marken till din uteservering.

Även om uteserveringen ska ligga på privat mark kan ett tillstånd från Polisen krävas. Det beror på om marken är en offentlig plats. Ett exempel på en offentlig plats är en trottoar som folk använder som genomfart.

Polisens information om tillstånd om användande av offentlig plats hittar du i länken till höger.

Du behöver inte tillstånd från Polisen om din uteservering ligger på privat mark som inte räknas som offentlig plats. Det gäller till exempel en bakgård eller en terrass som hör till din restaurang.

Observera att det inte räcker med att ha ett tillstånd från Polisen för att få servera alkoholdrycker på uteserveringen. Polisens tillstånd innebär enbart att du får använda platsen för din uteservering.

Att söka serveringstillstånd för uteserveringar

När du har fått ditt tillstånd från Polisen är det dags att ansöka om att få servera alkoholdrycker på uteserveringen. (Du som inte behöver tillstånd från Polisen kan naturligtvis ansöka om det direkt.)

En säsong - tillfällig ändring i serveringstillståndet

Du som har fått ett tillstånd från Polisen där det framgår att du bara har tillgång till marken en säsong i taget ska ansöka om en tillfällig ändring i ditt serveringstillstånd. I ansökan anger du att du vill utöka ditt serveringstillstånd. Du skriver också vilken period du vill kunna servera alkoholdrycker på din uteservering. Den perioden kan inte vara längre än den period Polisen anger att du får ha uteservering.

Tills vidare -stadigvarande ändring i serveringstillståndet

Om du har en uteservering på mark som du har tillgång till tills vidare kan du ansöka om en stadigvarande ändring i ditt serveringstillstånd. Då kan uteserveringen ingå i ditt befintliga serveringstillstånd och du behöver inte söka nya tillstånd varje år. För att kunna beviljas en stadigvarande ändring i serveringstillståndet så att uteserveringen omfattas krävs att du visar att du har tillgång till marken tills vidare.

Vilka krav ställs på uteserveringar?

Alla alkohollagens regler som gäller för servering inomhus gäller också på uteserveringar. Viktigt att tänka på när du planerar en uteservering är att den ska vara väl avgränsad och överblickbar.

Avgränsningen kan göras på olika sätt beroende på hur uteserveringen ser ut. Meningen är att det tydligt ska framgå vad som ingår i serveringsytan och vad som inte gör det. Dessutom ska personer som vistas utanför uteserveringen inte kunna få alkoholdrycker överlämnade till sig från personer inne på stället.

Precis som vid servering inomhus ska personalen på restaurangen kunna överblicka serveringsytan utomhus. Detta för att kunna kontrollera att reglerna för serveringen följs.

Hur söker jag serveringstillstånd för en uteservering?

Under rubriken "Blanketter och checklistor" till vänster hittar du ansökningsblankett och en checklista för vilka bilagor du ska skicka med din ansökan.

Du använder ansökningsblanketten som heter "Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd" och kryssar i att det gäller en ändring i tillståndet och uteservering. Du anger också vilken period ansökan avser. Till ansökan ska du bifoga några bilagor. Du ska bifoga en fullständig ritning med utritade stolar och bord och liknande. Tillståndet från Polisen ska också bifogas samt en handling som visar att du får nyttja marken (till exempel ett hyreskontrakt). Du kan också behöva visa hur en nybyggd uteservering har finansierats.

Om du inte har serveringstillstånd sedan tidigare kan du skicka in en ansökan som innefattar både lokalen inomhus och uteserveringen förutsatt att du har ett färdigt tillstånd från Polisen.


Publicerad: 2014-08-06 15:00. Ändrad: 2014-08-06 15:00.