Tobak och liknande produkter

Bestämmelser rörande försäljning av tobak och liknande produkter

Ansökan om tobaksförsäljning och liknande produkter

Ny lag om tobak och liknande produkter från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Det görs en utredning vid ansökan. Granskningen gäller bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning (vandel).

För de tobakshandlare som redan innan 1 juli 2019 säljer tobak och har anmält detta till kommunen finns det övergångsregler. De kan mellan 1 juli och 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen om att fortsätta sälja tobak.

Vad säger den nya lagen:

• Endast den som har tillstånd får sälja tobak.
• Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.
• Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
• Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.

Kommunen kommer i framtiden att ta ut en avgift för att behandla ansökan.Den avgiften är ännu ej beslutad av kommunfullmäktige utan den förväntas beslutas om senare delen av hösten 2019.

Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan

  1. Eventuell fullmakt
  2. Ägarförhållanden m.m
  3. Köpeavtal / arrendeavtal
  4. Redogörelse för kostnader och finansiering
  5. Hyresavtal
  6. Egenkontrollprogram

Läs mer om vilka handlingar som ska bifogas ansökan om tobaksförsäljning  (pdf dokument)

 

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Aktuella avgifter för Serveringstillstånd, Folköl, Tobak, E-cigg och påfyllnadsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter och Receptfria läkemedel hittar ni på kommunens här.

Olaglig försäljning till underåriga

De flesta handlare är noggranna med att kontrollera att de som handlar är över 18 år. Ibland händer det dock att butiker inte har tillräckliga rutiner för att klara det. Socialförvaltningen har ansvar för tillsynen av försäljning av tobak och e-cigaretter och ska utgöra ett stöd för butikerna så att de har fungerande rutiner för legitimationskontroller så att lagstiftningen följs.

För att få kännedom om olovlig försäljning av tobak till ungdomar är kommunen beroende av tips från allmänheten eller föräldrar. Hör gärna av dig om du har synpunkter på handlarnas rutiner för legitimationskontroll eller om du har fått kännedom om olovlig försäljning av tobak till underårig.


Publicerad: 2014-08-06 10:32. Ändrad: 2024-01-11 08:53. Ansvarig: Thomas Bäckman