Borgmästaravtalet

Jokkmokks kommun har undertecknat EU's borgmästaravtal. Borgmästaravtalet samlar tusentals kommuner som frivilligt har åtagit sig att minska klimatutsläpp inom deras territorium.

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla typer av kommuner, små som stora. Avtalet administreras av EU-kommissionen, mycket sker via hemsidan www.eumayors.eu.

Borgmästaravtalet kan ses som lokalt klimatarbete i en europeisk gemenskap. Att skriva under öppnar dörren till en internationell gemenskap för de svenska undertecknande kommunerna. Kommuner som skrivit under bjuds ofta in till att vara med i EU-projekt och delta i konferenser, både som åhörare och som talare.

Jokkmokks kommun har tack vare sitt medlemskap jobbat i ett rad olika EU finansierade energiprojekt. Ett exempel är projektet SEAP Plus  I detta projekt hat Jokkmokks kommun bland annat stöttat 5 kommuner i Lettland och 5 kommuner i Norra Sverige med att ta fram lokala energiplaner.

Om du vill läsa mer om aktuella projekt, kolla på under flicken hållbar utveckling.

Sustainability

 

 

 


Publicerad: 2017-10-16 17:12. Ändrad: 2017-10-16 17:29.