RECENT: Förnybar och effektiv i Norr

RECENT är ett EU projekt med Jokkmokks kommun som svensk partner. I projektet undersöker vi ekonomiska, miljösmarta och energieffektiva lösningar inom kommunal service som Vatten & Avlopp, Fjärrvärme och hantering av avfall & restprodukter för kommuner i Norra Europa. RECENT står för "Renewable Community Empowerment in Northern Territories".

RECENT projektet består av olika arbetspaket och kärnan i projektet är  pilotprojekten. Bland annat har vi undersökt möjligheten att använda värme från spillvatten till uppvärmning av fastigheter och hur fjärrvärmeanvändning kan bli mer energieffektivt. Här kan du läser mer om fjärrvärmeprojektet .

Våra partner i Skottland har ett liknande projekt i Glen Urquhart, där man vill byta uppvärmningssystem för kommunhuset och äldreomsorg till spillvärme från reningsverket. I Norra Finland vill kommunen Muhos utveckla ett nytt bostadsområde som ska ha ett effektivt uppvärmingssystem med värmepump och solarenergi. Du kan titta på en film om detta projekt här

Norra Irland och Irland har fokuserat mer på vind- och vattenkraft, och på att hjälpa byarna som en på Clare Island i Mayo County att ta reda på deras energikostnader och energianvändning. Med denna underlag kan byarna söker finansiering för energieffektiviseringsåtgärder för sina fastigheter.

Du kan läsa mer om de olika pilotprojekt här

Om du själv funderar på en förnybar energilösning och undrar vilken energiform som du ska välja så har RECENT tagit fram underlag för att guida dig rätt.

För att säkerställa att kunskaper som vi har vunnit i projektet ska leva vidare och att fler kan få del av dem så har vi jobbat med ett omfattande mentoring program. Mentorer finns i alla deltagande regioner och de kommer att vara tillgängliga även efter projektets slut (vilket infaller höst 2018). All kunskap samlas i en "Virtual Learning Campus" som du kan hitta här.

En annan viktig del i RECENT är att ge kommuner i Norra Europa en röst i Europa. Vi har därför jobbat med en så kallad "Policy Influencer Programme". Vi gör förslag på hur EU och de nationella regeringar kan förbättra förutsättningar för landsbygden i Norr men även hur de andra regioner i Europa kan ha nytta av den kunskapen och de tillgånger som finns i våra regioner. Vi har även samlat verktyg som kan hjälpa andra kommuner att jobba med politikpåverkan på regional, nationell eller internationell nivå.

RECENT har tagit fram ytterligare dokument, verktyg och nyhetsbrev som du kan hitta här.

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden, Interreg Northern Periphery, och partner kommer från Irland, Norra Irland, Skottland, Sverige och Finland.

 


Publicerad: 2018-04-04 20:19. Ändrad: 2018-04-04 20:57.