RECENT går i mål!

6 juni var det dags för RECENT avslutningskonferens i Bryssel. Den var en del av "European Sustainable Energy Week". Med anledning av denna konferens diskuterade nu Jokkmokksteamet och de andra projektpartner med EU-representanter i Bryssel energilösningar på landsbygden och vad det är som krävs för att verkställa dem.

Under konferensen presenterades Jokkmokk Värmeverks spännande arbete med förnybar energi och energieffektivisering. I Jokkmokks värmeverk används redan idag 99 procent biobränsle som kommer från skogen i närområdet och som flisas på plats. Andelen förnybar energi är därmed betydligt högre än genomsnittet bland värmeverken.

Men även skogen är en begränsad resurs så det är viktigt att ha en så effektiv värmeproduktion och distribution som möjligt. Det är dessutom mest ekonomiskt.

Värmeverket har därför byggt om för att för att få en bättre styrning av produktionen och för att kunna få ut värmen bättre. I varje ansluten fastighet finns en fjärrvärmecentral, som är ansluten till fjärrvärmenätet och som värmer varmvatten och element. Genom att även finjustera dessa så kallade undercentraler kunde Värmeverket med de olika åtgärderna göra en energisbeparing på runt 1000 MWh per år. Det motsvarar ungefär energibehovet för 45 villor. Återbetalningstiden ligger på under ett år. Det är en vinst för både Värmeverket och alla kunder!

Läs mer om Jokkmokks värmeverks energieffektivisering

Kirsti Mijnhijmer, som representerar det så kallade Northern Periphery and Arctic Programme, betonade att "RECENT projektet är ett utmärkt exempel på hur samarbetet stärker förmågan för kommuner i glesbygden att bli mer hållbara." Hon gratulerade projektet till konkreta resultat i både verkligheten och i att lyfta frågorna på en politisk nivå. Pierre-Emmanuel Leclerc, som representerade EU kommission, lyfte fram hur stor potential norra Sverige har när det gäller förnybar energiproduktion och att det är en viktig del i hela Europas energiomställning.

 

RECENT avslutningskonferens

Foto: Pierre-Emmanuel Leclerc, Silva Herrmann, Kirsti Mijnhijmer, copyright Silva Herrmann

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden, Interreg Northern Periphery and Arctic, och partner kommer från Irland, Norra Irland, Skottland, Sverige och Finland.

 

Programme RECENT final conference:

Environmental Goods and Services:Co-managing energy & water assets

Lessons and policy recommendations from RECENT, a Renewable Energy Community Empowerment Project in Northern Europe

17:00 - 19:30, Scotland House, Brussels

The transition to a low-carbon economy is one of the key priorities of the European Union.  Co-managing of energy and water assets can deliver essential economic and environmental gains. The RECENT project, co-funded by the Northern Periphery and Arctic Programme, has supported the development of community empowerment energy-water projects in rural communities.  This event presents key lessons and how they can be part of the bigger picture to reach EU’s energy, climate and sustainability targets.

 

Who should attend?

Decision-makers of local and regional public authorities

Technicians of local and regional public authorities

Energy planning facilitators (energy agencies, clusters)

Academia

 

Regions sharing their experience:

Scotland  |  Finland  |  Sweden  |  Ireland  |  Northern Ireland

 

Why attend?

Learn how 5 Northern European regions have uncovered joint cost-saving solutions and Share information to better understand holistic energy-water footprints

Discover the tools developed now available to you to develop your own community empowerment energy project

Discuss with experts on the water-energy-nexus and how peripheral and central regions in Europe can work towards the same goals.

 

 


Publicerad: 2018-04-04 20:58. Ändrad: 2018-04-04 21:10.