Framtidens energi är förnybar

Förnybar energi blir mer och mer konkurrenskraftig. Läs mer om olika förnybara energislag och om hur du vet vilken energi du kan satsa på.

Världens energitillförsel domineras fortfarande av fossila bränslen med omkring 80 procent och bland dessa är olja den mest betydelsefulla.

Här kan du läsa mer om energistatistik i global perspektiv.

Men redan idag finns det exempel på att energi från förnybara källor är billigare att framställa än den från fossila källor. I Tyskland invigde företaget Viessmann 2018 en ny solcellsanläggning som producerar ström till ett pris på ca 0,8 SEK / kWh. Det är billigare än konventionell el och anläggningen behöver inget stöd. Den Trenden bekräftas av en rapport av international renewable energy agency (Irena). Solcellsmoduler är i dag 80 procent billigare jämfört med 2009. Priset för elektricitet som framställs med solceller sjönk med tre fjärdedelar mellan perioden 2010-2017. Under samma period har priset på vindturbiner halverats.

Om du själv funderar på att satsa på förnybar energiproduktion i större skala men är osäkert på vilka så har RECENT projekt som Jokkmokks kommun är partner i tagit fram underlag:

Vilken förnybar elproduktion ska vi satsa på?

Vilken förnybar värmeproduktion ska vi satsa på?

 

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av biomassa som till exempel växter och växtdelar av olika slag. Eftersom biomassa kontinuerligt nybildas är bioenergi en förnybar energikälla. Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi.

 

Vad är fördelar med att använda förnyelsebara energikällor?

 

Minska klimatpåverkande utsläpp

Klimatförändringarna ställer världen inför stora utmaningar. Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Fortfarande står fossila bränslen för omkring 80 procent av den globala energianvändningen. Genom att byta ut fossila energikällor mot förnybara kan vi effektivt minska utsläpp av växthusgaser. Det är ingen idé att drar ut på tiden med energiomställning som ändå måste göras förr eller senare. Låt oss göra det medan vi fortfarande kan undvika de svåraste klimateffekterna!

 

Bli mer oberoende i sin energiförsörjning

Sverige är fortfarande beroende på import av fossila bränslen. Under 2015 uppgick tillförseln av fossila bränslen* till Sverige till ca 148 TWh. Det motsvarade 28 procent av den totala tillförseln. Den uran, som används i kärnkraftverken, är också importerade från andra länder. Att vara importberoende innebär risker, till exempel stora prisförändringar eller en strypning av tillgång till råvaran.

 *Kol, koks, råolja, petroleumprodukter, natur- och stadsgas

 

 Att göra en god affär

Många hushåll, företag och kommuner satsar redan på förnybar energi, det kan handla om bioenergi i allt från vedeldning till stora flispannor i värmeverk eller om bergvärmepumpar som använder sig av den lagrade solenergin i bergen. Det är oftast en mycket lönsam investering. Som globalt genomsnitt är redan kostnaden för förnybara energikällor som vind och sol lägre än kostnaderna för fossil energi, framförallt i marknader där man sätter ett pris på koldioxidutsläppen.

 

Att ligga i framkant och rusta inför tiden efter oljan

Det är en fördel att vara förberedd och rustat inför förändringar. Redan nu är många investeringar i förnybar energi ekonomisk bärkraftig. Och utvinningen av olja blir med tiden allt svårare och dyrare. Istället på att förlita sig av samma oljekällor som under de senaste decennier börjar man utvinna så kallade icke-konventionella fossila bränslen. Skiffergas är ett exempel: Det är metan som finns i vissa typer av bergarten skiffer. På 2000-talet har utvinningen globalt ökat mycket kraftigt, framför allt i USA. Stora läckage av metan vid utvinningen gör det till ett ur klimatsynpunkt mycket tveksamt bränsle. Den lokala miljöpåverkan kan även vara påtaglig, bland annat då stora mängder vatten åtgår vid utvinningen.

 

Att förädla regionala råvaror

Vi lägger mycket pengar på energi.  En del av dessa pengar stannar redan i Jokkmokk och skapa värden lokalt, till exempel genom att omvandla skogsvaror från Jokkmokk till fjärrvärme eller vedeldning. En annan del flyter ut ur det regionala kretsloppet, till exempel genom att betala för importen av fossila bränslen för drivmedel. Om andelen av lokal förnybar energi och dess förädling ökar stannar mer pengar i regionen och kan bidra till att skapa regionalt tillväxt och jobb.

 

Att skapa nya affärsmöjligheter

Energikontor Norr har gjort en studie och har kommit fram till att det finns en outnyttjad potential på över 50 TWh (terawattimmar) förnybar energi och restenergi. Det innebär många spännande affärsmöjligheter, till exempel genom att bygga solcellsparker, värme upp växthus förnybart och använda det i marknadsföringen eller genom att använda spillvärme som annars går förlorade. Men det kan också handla om att utveckla nya tekniska lösningar som kan testas på hemmamarknaden och senare går på export, till exempel inom styr- och reglerteknik.

 

Sparar vatten

Det går åt inget eller väldigt lite vatten i produktionen av vind- och solenergi, vilket gör att man inte sätter onödigt stress på begränsade färskvattensystem som behövs för exempelvis jordbruk eller dricksvatten.

 

Bekämpar fattigdom

Genom att producera sin egen el får jordens fattiga mer pengar kvar i plånboken nu när priserna för solceller har minskar successivt.


Publicerad: 2018-05-18 09:29. Ändrad: 2018-05-18 09:46.