Skapa värde på lokal nivå

Vi i Jokkmokk lägger mycket pengar på energi. En del av dessa pengar försvinner ur det lokala kretsloppet. En grov uppskattning visar att 10 procent energieffektivisering och 10 procent ökad andel förnybar energi skulle göra att omkring 14 Mkr mer stannar i Jokkmokk. Dessa pengar kan användas lokalt och skapa jobb. Det är det som projektet LECO ska bidra till.

Lokal förädling av naturresurser

Den 16 maj 2018 hölls en inspirationsworkshop i Jokkmokk inom projekten RECENT och LECO om att hitta smarta energilösningar för en hållbar utveckling på landsbygden i Norra Sverige för att nå detta mål. Genom kooperativ företagandet och förädling av naturkrafter ska mervärde och lokala jobb skapas.

Läs mer om resultat från workshopen.

 

Solklart Solenergi

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Du kan använda energin för att producera varmvatten eller för att producera el. Men.... fungerar solenergi i Norra Sverige överhuvudtaget? Ja, det gör den. Se mer på filmen nedan.

Det har aldrig varit ett bättre läge att skaffa solceller än det är idag. Solcellsmoduler är i dag ca. 80 procent billigare jämfört med 2009. Och det finns olika former av stöd som du kan ta del av. Det är dags för energirevolutionen!

I Jokkmokk finns det redan goda exempel på hur vi i Norr kan producera el med hjälp av solen. I LECO projektet har vi tagit del av lärdomar som familjen Segerström har delat med sig. Vi tittade på solcellsanläggningen som finns numera uppsatt på Café Gasskas. Här finns det också en laddstation för elbilar!

 

 

Energiläget i Jokkmokk 2015

Energianvändning per sektor i Jokkmokk 2015

Källa grafik: Energiöversikt Jokkmokk, Energikontor Norr / Energiluppen

Vill du veta mer om energiläget i Jokkmokk? Här hittar du en rapport framtagen av Energikontor Norr.


Publicerad: 2018-02-15 16:28. Ändrad: 2018-02-15 16:42.