LECO publikationer

Inom LECO-projektet (Local Energy Communities) tar vi fram olika rapporter och underlag. De ska hjälpa beslutsfattare på alla nivåer att hitta hållbara energilösningar.

Vill du bli din egen elproducent?

Läs om hur du kan göra din egen el med hjälp av solceller!

 

LECO Review of the renewable energy strategic planning

A review of the renewable energy strategic planning will examine county council, local authority and municipal development plans as well as community owned energy plans in Ireland, Finland and Sweden.

Ladda ner dokument här

 

Energy Village Strategic Plan

This ‘Energy Village’ Strategic Plan provides an overview and a guide on how to develop a strategic energy plan within a community.

Ladda ner dokument här

 

LECO förstudie Korpilombolo

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med LTU undersökt, hur energianvändningen i Porjus ser ut idag och vilka möjligheter till energieffektivisering eller förnybar energiproduktion är interessanta. Nästa steg i projektet är att undersöka intresset i Porjus att konkret gå vidare med en eller flera av åtgärderna.

Du kan läsa förstudien här

 

LECO förstudie Purkijaur

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med LTU undersökt, hur energianvändningen i Porjus ser ut idag och vilka möjligheter till energieffektivisering eller förnybar energiproduktion är interessanta. Nästa steg i projektet är att undersöka intresset i Porjus att konkret gå vidare med en eller flera av åtgärderna.

Du kan läsa förstudien här

 

LECO förstudie Porjus

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med LTU undersökt, hur energianvändningen i Porjus ser ut idag och vilka möjligheter till energieffektivisering eller förnybar energiproduktion är interessanta. Nästa steg i projektet är att undersöka intresset i Porjus att konkret gå vidare med en eller flera av åtgärderna.

Du kan läsa förstudien här

 

LECO förstudie Vuollerim

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med LTU undersökt, hur energianvändningen i Vuollerim ser ut idag och vilka möjligheter till energieffektivisering eller förnybar energiproduktion är interessanta. Nästa steg i projektet är att undersöka intresset i Vuollerim att konkret gå vidare med en eller flera av åtgärderna.

LTU har med hjälp av verktyget EnergyPlan modellerad hur investeringar i Vuollerim kommer att påverka energianvändning samt import och export av energi.

 

Du kan läsa LECO förstudie Vuollerim här. (på engelska)

 

LECO ownership report

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med sina partner undersökt, vilka möjligheter, goda exempel och hinder det finns för byar att bli finansiera lokala energiprojekt.

Du kan läsa LECO financing report här (på engelska)

 

LECO finance report

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med sina partner undersökt, vilka möjligheter, goda exempel och hinder det finns för byar att bli ägare av energiinvesteringar.

Du kan läsa LECO ownership rapporten här (på engelska)

 

LECO förstudie Vuollerim

Inom LECO projektet har Jokkmokks kommun tillsammans med LTU undersökt, hur energianvändningen i Vuollerim ser ut idag och vilka möjligheter till energieffektivisering eller förnybar energiproduktion är interessanta. Nästa steg i projektet är att undersöka intresset i Vuollerim att konkret gå vidare med en eller flera av åtgärderna.

LTU har med hjälp av verktyget EnergyPlan modellerad hur investeringar i Vuollerim kommer att påverka energianvändning samt import och export av energi.

 

Du kan läsa LECO förstudie Vuollerim här. (på engelska)

 

Film: How German villages profit from energy transition

 

 

LECo handbok: Snabbspår till hållbara kommunala energisystem

Denna handbok syftar till att vägleda energiinitiativ från idé till avslutning. Den innehåller länkar till viktiga källor och rekommendationer för medborgarengagemang för projekt samt policyutveckling. Denna information har utvecklats av LECo projektpartner LTU. Anpassningar för Sverige har gjorts av projektpartnern Jokkmokk kommun.

English version

 

PESTLE ANALYSIS of Barriers to Community Energy Development

A PESTLE analysis is a framework or tool used to analyse and monitor the macro-environmental factors that have an impact on an organisation or sector. The draft policy paper has identified common barriers to community energy projects; this analysis is specific to each of the LECo regions.

 

Energibalans Jokkmokk. Några simuleringar i EnergyPLAN

LTU har studerat ett antal scenarion för Jokkmokk med olika energistrategi  med insats av värmepumpar, solvärme, ytterligare pelletsbrännare samt olika mängd sol och vindkraft. Beräkningarna visar att man i de olika fallen uppnår minskad elförbrukning, som tidvis mixas med överskott och elexport. Resultaten är beroende av att använda indata är rätt. Kontroll och en del känslighetsanalyser har gjorts för att bedöma effekten av ev. osäkerheter. Se rapport "Känslighetsanalys".


Publicerad: 2018-10-08 16:08. Ändrad: 2019-10-28 12:08.