LECO studieresa 2019

Hur kan vindkraft bidra till lokal utveckling? Kan en dagis med solceller och en bergvärmepump vara en lönsam investering? Representanter från Porjus, Vuollerim, Hakkas och Korpilombolo besökte exempel på lokal energiomställning i Tyskland och träffade projektpartner från Irland, Finland och Tyskland för ett erfarenhetsutbyte.

Studieresan till Norra Tyskland (Aller-Leine-Tal) syftade till att besöka exempel på lokala projekt inom energiomställning och att undersöka på vilket sätt dessa kan bidra till lokal utveckling även i Norra Sverige.

Gruppen besökte bland annat ett kooperativt vindkraftprojekt ("Buergerwindrad"), en kommunal dagis som drev sin bergvärmepump till 100 procent med sol-el, en kooperativ carsharing med elbilar och en biogasanläggning som matade ut sin biogas in i gasnätet.

Kooperativa projekt har varit framgångsrika i Tyskland, mycket tack vara inmatningstariffer för förnybar el. Istället för investeringsbidrag var det möjligt att sälja el till nätet till ett fast pris som var garanterad för 20 år. Systemet har kopierats av många andra länder och har varit avgörande för att solcellsrevolutionen har varit möjligt.

Men det är inte bara inmatningstariffer som har varit viktigt. Även förmånliga lån och bidrag från statliga Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) har främjat omställningen. Både privatpersoner, företag och också kommuner kunde vända sig till sin lokala bank ån och bidrag för både investeringar i förnybar energi och energieffektivisering. Den i sin tur kunde enkelt förmedla lån och bidrag med en blankett från KfW utan att själva behöva sitta på kompetensen om energi.

Det finns även problem inom energiomställningen i Tyskland. Hittills har energiomställningen främst vara en omställning i elproduktionen. Omställningen inom värme och transporter går mycket trögare. Därför var det spännande att se att ett privat kooperativ har lyckats att etablera inom ett år ett lokalt carsharing som bara har elbilar. 94 kunder njuttjar 5 el-fordon på två ställplatser.

 

En slutsats var att kooperativa projekt bygger på tillitt men också på politisk vilja och beslut. De passar bra för lokala projekt och kan skapa lokal värde, både ekonomiskt genom minskade kostnader och ökade inkomster. Men också för att de bygger relationer och öka möjligheterna att försjörja sig på landsbygden.

 


Publicerad: 2019-10-28 11:03. Ändrad: 2019-10-28 11:58.