LECO studieresa till Tyskland 2018

I Tyskland finns det många goda exempel på hur energiomställningen bidrar till att skapa värde på lokal nivå och till att utveckla landsbygden. November 2018 besökte en grupp med representanter från pilotbyarna regionen Hunsrueck i sydvästra Tyskland för att lära av dessa erfarenheter.

Varför satsar regionen Hunsrueck på energiomställning?

Tidigare användes det mycket pengar till att köpa energi i form av olja, gas och el. Energinotan för regionen uppgick till 290 miljoner €. Genom att spara energi och att bli energiproducent ska så mycket pengar som möjligt stanna i regionen och skapa lokala värden. Oljepengar ska inte kunna användas för att elda på konflikter och regionen vill bidra till att hejda klimatförändringen.

En konservativ och återhållsam uppskattning på hur stor regional mervärde det är idag ligger på 440 miljoner kroner per år för regionen.

Hur ser regionen ut som vi besökte?

Regionen Rhein-Hunsrück har länge har 102.000 invånare på en yta av 991 km². Jämfört med Sverige finns det ett stort antal kommuner i regionen - 137 settlementsm därva 75% har färre än 500 invånare. Dessa samarbetar i så kallade samkommuner och i distrikten. Distriktsförvaltningen har en drivande roll i energiomställningen och stöttar kommunerna. Det finns mycket skog och jordbruk med 110 gårdar med mer än 100 ha och 708 gårdar med mindre än 100 ha.

Vad satsar man på inom energiomställningen?

En viktig del i arbetet är energibesparingen. Man lyckades att minska energianvändning inom värme och vatten kraftigt genom ett systematiskt arbete och att hålla elanvändningen nere fast man hade många fler eldrivna maskiner. Nu fortsätter man arbetet genom att bygga byggnader som producerar energi.

Stora satsningar på både vindkraft och solkraft görs. Kommunerna var på hugget när det gällde att få vindkraftsföretag att bygga på kommunal mark så att arrende betalas till kommunerna. Kommunerna gick samman och såg till att alla kommuner fick del av dessa inkomster, som kan användas till att rusta upp samlingslokaler, få bättre barnomsorg eller bättre vägar. Varje år får kommunerna ca 70 miljoner SEK som inkomst från vindkraft.

Regionen och kommunerna har också satsat på biobränsle och närvärmeanläggningar. Intressant exempel är att det kommunala bolaget som tar hand om avfall valde att hitta en lösning för att använda trädgårdsavfall som bränsle och att kommunerna Kuelz-Neuerkirch bygde en närvärmeanläggning där man under sommaren kan stänga av pannan och kan köra på solvärme istället.

Det pågår även stora innovationsprojekt som handlar om framtidens smarta elnät som behöver vara mer flexibelt än tidigare med tanke på att solkraft och vindkraft är mer skiftande i produktionän gammaldags kol- och kärnkraft. Därför är också lagring av el en viktig framtidsfråga. Bild nedan visar batterielagring (4 MW)

 

Vill du veta mer? Dokumentation från resan:

Presentation: Överblick över alla projekt

Explanation of the energy generating building

Extracurricular Learning Center

Regional green cut utilization of Rhein-Hunsrueck-District

Windfarm Bickenbach-Hausbay

Neuerkirch-Külz

Designetz project

 

 


Publicerad: 2018-11-23 10:47. Ändrad: 2018-11-23 11:46.