Livsmedel

Du som konsument ska kunna vara säker på att de livsmedel som du köper har god kvalitet. Därför bedriver miljökontoret kontroll över livsmedelsverksamheter inom Jokkmokks kommun.

Kontrollen omfattar bland annat rådgivning till allmänhet och verksamheter, godkännande och registreringar av livsmedelsanläggningar, inspektioner, provtagningar. Med livsmedel menas enligt livsmedelslagen matvaror, drycker inklusive dricksvatten samt godis eller annan vara som är avsedd att ätas eller drickas av människor.

Nya regler om material i kontakt med livsmedel

Tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska enligt LIVSFS 2023:5 anmäla sin verksamhet. Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter i Jokkmokks kommun som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till Samhällsbyggarnämnden.

Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning av kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor och heller inte beräknas tillverka, förädla eller importera 1 000 eller fler enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, är undantagna från regitreringskravet. Som enhet räknas varje enskild produkt.

Till kontaktmaterial räknas alla material som är tänkta att komma i kontakt med livsmedel, exempelvis:

  • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar, samt olika slags folier,
  • bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick,
  • köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar,
  • köksapparater, som kaffebryggare och elvispar
  • delar av matlagningsapparater, som tätningar och slangar
  • olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar

Omfattas du av registreringskravet eller är osäker om din verksamhet omfattas av registreringskravet, kontakta miljökontoret så hjälper vi dig.

Registrering

Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till kontroll-myndigheten att du ska starta verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till myndigheten. Men du kan också få starta tidigare om kontrollmyndigheten har registrerat verksamheten dessförinnan. Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Vilka anläggningar ska godkännas?

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas fortfarande av krav på godkännade. Det bestäms av förordning (EG) nr 853/2004. Kontrollmyndighet är Livsmedelsverket. 

Vilka anläggningar ska registreras?

Verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, som butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger ska registreras. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare, utan att påverka livsmedelets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionsterminaler och grossister.

Innan en livsmedelsverksamhet får tas i bruk måste den godkännas eller registreras av Samhällsbyggarnämnden.

Måste jag upplysa kontrollmyndigheten om jag förändrar min verksamhet eller överlåter verksamheten till någon annan?

Ja, som livsmedelsföretagare är du skyldig att upplysa kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller lokalerna eller om verksamheten upphör. Vid ägarbyte ska en ny registrering göras, eftersom registreringen är knutet till livsmedelsföretagaren.

Matförgiftning

Vid misstanke om matförgiftning kan du kontakta miljökontoret. Efter att vi tagit emot er anmälan gör vi ett besök på restaurangen för kontroll.

 


Publicerad: 2014-11-17 08:47. Ändrad: 2024-03-13 09:01. Ansvarig: Hanna Stjerna