Feriearbete sommaren 2023

Nu är ferieplatserna fördelade och information har skickats till både ferieungdomarna och arbetsplatserna.
 
Ferieperioden är 3 veckor och du får jobba max 90 timmar under de 3 veckorna. Det är handledaren på plats som talar om för dig vilka arbetstider du har.
 
Arbetskläder, skyddskläder, resor till och från arbetet
Du ansvarar själv för:
  • Kläder efter väder och arbetsuppgifter
  • Resor till och från arbetet
Om skyddskläder behöver användas enligt lag och anvisningar från Arbetsmiljöverket ska arbetsstället tillhandahålla dessa.
 

Nytt för i år

 

  • Ferieungdomar erbjuds upp till 3 veckors sammanhängande arbete.

  • Ytterligare nytt för i år är att avgångselever åk 8 även kommer ges möjlighet att söka feriearbete. Ungdomar ej fyllda/eller fyller 16 år under innevarande kalenderår räknas som "äldre barn" enligt Arbetsmiljöverket ("ungdom" är de som under kalenderåret fyller 16 år).

    För "äldre barn" finns ett något striktare regelverk. Detta innebär att de bl a måste ha tillgång till handledare under hela arbetsdagen. Arbetsdagen får vara max 7 timmar lång. Äldre barn får ej heller hantera pengar i exempelvis kassaarbete, ej heller ha arbetsuppgifter som innefattar tunga lyft eller andra fysiskt eller psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 

Dokument