Stanna-kvar-försäkring

Stipendierna försvinner, nu kommer stanna-kvar-försäkring istället

Försäkringen är ett avtal mellan oss som arbetsgivare och dig som arbetstagare. Avtalet innebär att du som arbetstagare kvarstår i din anställning hos oss under en avtalad period som kan vara antingen  3 eller 5 år. När avtalsperioden löpt ut så kan du, om du kvarstår i din anställning, lyfta en summa om 25 tkr per avtalsår – antingen som en engångsutbetalning eller som pensionsavsättning. Du gör ditt val när vi skriver ditt anställningsavtal.

För att kunna erbjudas den här försäkringen krävs att du uppfyller vissa kriterier:

  • Den tjänst du erbjuds ska omfattas av Stanna-kvar-försäkringen. Detta framgår av tjänstens platsannons då inte alla tjänster vi annonserar ut omfattas.
  • Du ska vara nyanställd, tillsvidareanställd, och aldrig tidigare haft en tillsvidareanställning hos oss med den aktuella befattningen.
  • Du är folkbokförd, alternativt folkbokför dig i Jokkmokks kommun i samband med anställningen.
  • Du ska ej tidigare ha tagit del av Jokkmokks kommuns stipendium för eftergymnasiala studier.

Har du några frågor om vår Stanna-kvar-försäkring, kontakta någon av oss på Personalfunktionen, tele 0971-170 00 (vx)


Publicerad: 2022-04-12 15:10. Ändrad: 2022-09-21 13:23. Ansvarig: Catharina Thuresdotter