Kommunens besparingsarbete

Jokkmokks kommun arbetar med att se över möjligheter till besparingar. Inför kommunfullmäktiges beslut om budget för planperioden 2021 - 2023 togs särskilda inriktningsbeslut inom vissa områden.

 Dessa gällde:

  • Konkreta åtgärder avseende strukturella förändringar och effektiviseringar inom barn och utbildningsnämndens områden gällande lokalfrågor
  • Konkreta åtgärder och långsiktiga planer inom socialnämndens områden
  • Fortsatt arbete med att minska kostnader för fastigheter och lokaler (främst energieffektivisering) samt se över externa samverksansmöjligheter avseende överförmynderiets verksamhet
  • Tydligt rikta en uppmaning att inom alla kommunal verksamhet arbeta med kostnadsminskning, effektivisering, digitalisering och automatisering

I materialet på denna sida kan du följa arbetet med just detta. 


Publicerad: 2020-09-15 16:06. Ändrad: 2020-10-21 16:02.

Video: Varför ska kommunens spara?

I dessa filmer nedan presenteras kommunens arbete med kostnadsminskning och även förslag till förändringar.

I den första videon berättar kommunchef Monica Lundkvist och ekonomichef Anna Vedin och bakgrunden till kommunens besparingsarbete och i den andra videon berättar skolchef Helen Isaksson Spik om förslag till förändrad skolstruktur.