Delårsbokslut

Jokkmokks kommun upprättar två tertialbokslut per år. Båda dessa rapporter behandlas i kommunfullmäktige.

Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att eventuella större budgetavvikelser blir kända för kommunfullmäktige. Tanken är då att det ska vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv.
 
Den första tertialrapporten är något enklare än den andra.
Den första tertialrapporten redovisar till exempel ingen måluppfyllelse. Den är inte heller underlag för revision vilken den andra är.
Båda delårsrapporterna är mycket enklare och inte lika omfattande och inte lika rik på information som helårsbokslutets årsredovisning är. 

 


Publicerad: 2014-07-01 11:54. Ändrad: 2014-07-01 11:55.