Samhälls- och infrastrukturfunktionen

Under samhälls- och infrastrukturfunktionen samlas gatukontoret, matpolen, städpoolen, fastighetskontoret samt samhällsstrategen.

Gatukontoret har hand om underhåll av gator och vattenledningar, framställande av rent vatten och behandling av avlopp samt renhållning. Även drift av miljöstationer i Jokkmokk, Porjus samt Vuollerim. Uthyrning av odlingslotter administreras här.

Matpolen har två tillagningskök och fyra mottagningskök i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim. Här produceras cirka 1 000 portioner per dag.

Städpoolen städar alla kommunens lokaler och fastigheter, till exempel skolor, förskolor, bibliotek, vårdcentral, kontor och trappor. Poolen utför även andra tillfälliga städningar.

Fastighetskontoret ansvarar för förvaltning av kommunens offentliga byggnader och anläggningar. Med offentliga byggnader avses skolor, förskolor, fritidshem, bibliotek, kommunhus, Folkets hus med flera.

Fastighetskontoret arbetar bland annat med:

  • Projektering, upphandling och genomförande av om-, till- och nybyggnader.
  • Ombesörjer renovering och underhåll av kommunens byggnader.
  • Ekonomistyrning för fastigheterna.
  • Uppföljningar av pågående arbeten. 

Publicerad: 2016-05-16 16:16. Ändrad: 2022-02-24 13:10.

Funktionschef:
Erik Fagerström 
erik.fagerstrom@jokkmokk.se
Telefon: 0971-17174
Mobil: 070-212 88 28

Driftchef fastighet:
Johannes Andersson
johannes.andersson@jokkmokk.se
Telefon: 0971-17271

Gatuchef:
Conny Öhman
conny.ohman@jokkmokk.se
Telefon: 0971-17195

Kost och städchef:
Marianne Yngvesson
marianne.yngvesson@jokkmokk.se
Telefon: 0971-17155