Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdom och vuxna.

Socialtjänsten är uppdelad i tre områden:

  • Individ- och familjeomsorg (IFO)
  • Handikappomsorg
  • Äldreomsorg

Publicerad: 2014-12-15 15:35. Ändrad: 2021-03-02 10:01.

Kontaktuppgifter

Ida Åstot

Verksamhetschef, vård- och omsorgsboenden

Telefon: 0971-171 40
Epost:
ida.astot@jokkmokk.se

Karolina Jirdén

Verksamhetschef, Hemtjänst och Funktionsnedsättning

Telefon: 0971-171 42
Epost:
karolina.jirden@jokkmokk.se

Maria Eriksson

Verksamhetschef, IFO Biståndsenheten

Telefon: 0971-171 11
Epost:
maria.eriksson@jokkmokk.se

Björn Wäst

Socialchef

Telefon: 0971-17340
Epost:
bjorn.wast@jokkmokk.se