Krisberedskap och säkerhet

Alla behöver känna till vad det finns för risker i kommunen och vad du kan göra för att förbereda dig.

Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet men vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att vara bättre förberedda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om.
  
De flesta av oss lever ett bekvämt liv och tar tillgången på värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men det allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss också mer sårbara för olika störningar.
   Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera – lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning och bankomater.
   Samhället har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Men individen har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet.
   Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvaret ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt av hur individens förmåga ser ut.
   Under rubriken Din krisberedskap kan du läsa mer om kända risker i kommunen och vad du kan göra för att förbereda sig för dem. 


Publicerad: 2014-07-01 15:18. Ändrad: 2023-05-31 17:35.