Om det börjar brinna

Om det börjar brinna - lär dig ingripa!

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera om brand uppstår. Grundregeln är RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK.

Rädda folk i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten via nödnumret 112. Försök släcka om du har släckutrustning och branden är liten. Närma dig branden i låg ställning, under röken, och spruta mot brandhärden. Men ta inga onödiga risker.
   Om rummet fylls med rök - kryp under röken, vid golvet finns syre. Stäng dörren till det utrymme som brinner. Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten. Gå inte ut i trapphus med rök.
   Behöver du hjälp - ring 112.
 
Om det börjar brinna i en gryta: Flytta kastrullen från kokplattan. Kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om brand uppstår i margarin, olja eller annat fett.
 
Om det börjar ryka från din tv: Dra ur kontakten, häll på vatten och försök få ut apparaten i det fria (exempelvis balkongen).
 
Brand i kläder slår snabbt upp i ansiktet. Ligg ner så hejdas branden. Rulla runt så kvävs den. Skydda ansiktet med händerna.

När det brinner i någon annans kläder: Lägg ner personen. Kväv branden med en filt eller kappa. Lägg på den från ansiktet mot fötterna så lågorna inte slår upp mot ansiktet.
 
Kokhet vätska i kläder kan förvärra skadan i flera minuter efter att den inträffat. Ta därför genast av de våta kläderna och kyl brännskador med vatten tills smärtorna upphör (minst 10 minuter). Försök inte att lossa fastbrända klädrester. Det ökar skadans omfattning eftersom den skadade huden kan rivas loss och ge upphov till djupa sårskador.


Publicerad: 2014-07-01 17:04. Ändrad: 2019-08-15 15:40.