Dammbrott

Risken för ett dammbrott i Luleälven är minimal men kan inte helt uteslutas. Det är inte alla dammar i Luleälven som skulle föranleda en utrymning men vissa dammar kan orsaka omfattande elavbrott vid haveri med störningar i telefoni, elektroniska kommunikationer, vatten och avlopp och värmeförsörjning som följd.

Vid haveri av Luleälvens största dammar förstörs nedströms liggande broar och dammar. Många vägar blir oframkomliga då vattnet stigit. Elektriciteten slås ut i stora delar av kommunen och att nå full kapacitet igen kan dröja flera veckor. Det blir störningar i försörjningen av dricksvatten, värme och telekommunikation. Störningar i samhällsförsörjningen drabbar betydligt fler än dem som utsätts för den faktiska översvämningen.
   Det innebär att delar av kommunen måste utrymmas. Om det händer går Räddningstjänsten ut med ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) med information om vilken damm som berörs. Även invånare som inte drabbas av översvämning kan uppmanas att utrymma på grund av omfattande elavbrott. Kommunens innevånare utryms till Gällivare, Älvsbyn, Storuman och Sorsele. Övernattning, mat och förnödenheter erbjuds till dess att det är säkert att återvända.
   Har du släkt eller vänner som inte berörs av dammbrottet i Luleå älvdal kan du självklart resa till dem.

Kan du inte utrymma på egen hand, ta dig till någon av kommunens uppsamlingsplatser för vidare transport med buss eller helikopter:

• Brandstationerna i Porjus, Vuollerim och Kåbdalis.

• Kvikkjokks fjällstation.

• Centralköket i Hälsocentralen, Jokkmokk.

Informationen kommer från broschyren Om dammen brister som ger information på svenska och nordsamiska. Där kan du läsa mer om din beredskap inför ett dammbrott. 


Publicerad: 2014-07-01 16:51. Ändrad: 2019-08-15 15:33.