Pandemi

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.

En pandemi är en omfattande spridning av nya typer av influensavirus som kan påverka stora delar av samhället, då omfattande sjukskrivningar kan innebära att samhällsservicen påverkas. Sjukdomar sprids på olika sätt, men hygien har ofta stor betydelse för att förhindra smitta. För att minska risken för att blir smittad eller att smitta andra är det bra att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål, och alltid innan måltid och efter toalettbesök.
  • Täcka för mun och näsa när du nyser eller hostar.
  • Undvik täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Vad noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel.
  • Om du är sjuk är det bra att stanna hemma, om du inte behöver uppsöka vård.
  • Vissa riskgrupper kan uppmanas att vaccinera sig.

Om en epidemi skulle bryta ut är det bra att hålla sig informerad. Information kommer att läggas ut på kommunens hemsida, men du kommer också att kunna söka information via andra myndigheters hemsidor samt radio och tv.

Aktuella utbrott i Sverige och världen
Livsmedelsverket


Publicerad: 2014-07-01 16:39. Ändrad: 2019-08-15 15:34.