Så får du information vid kriser

Beroende på krisens karaktär kommer kommunen att informera eller varna allmänheten. Informationen ges i huvudsak via kommunens webbplats och sociala medier.

Webb, sociala medier och telekommunikation

Information till allmänheten kan röra sig om information vid en olycka eller kris. Denna typ information publiceras på webben och via facebook. Beroende på händelsen allvarlighetsgrad kan kommunen öppna en särskild upplysningscentral för att samla och ge information innan de ringer kommunens växel.

För att ge eller få information om en allvarlig olycka eller förestående kris ringer du det nationella informationsnumret 11313. Där finner du verifierad information, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vid längre avbrott i, exempelvis, telekommunikation kommer kommunen att öppna särskilda informations- och trygghetsplatser dit allmänheten kan vända sig. 

Varning till allmänheten - VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".
   Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och tv, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen via en ljudsändare utomhus. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och tv.
   VMA kan även skickas via sms till mobiler, som använts i ett visst område, för att varna och informera dessa personer.
   Varningssystemet testas fyra gånger per år. Klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december ljuder utomhussignalen Viktigt Meddelande i de tätorter som har systemet och samtidigt informerar Sveriges Radio om VMA-testet.

Så här gör du när du hör signalen Viktigt Meddelande

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4.
När VMA sänds ut kan man söka vidare information på kommunens webbplats, Krisinformation.se, tv/text-tv och på det nationella informationsnumret 113 13. 
Här finns information om viktiga telefonnummer. 

Publicerad: 2018-01-26 14:33. Ändrad: 2019-08-15 14:21.