Mineralprospekteringar, Kallak/Gállok

Information om mineralprospektering.

Med anledning av de prospekteringar som pågår i Kallak/Gállok har kommunen i September 2014 påbörjat förstudien Tillväxt Jokkmokk.

Handlingar som rör Kallak/Gállok - som inkommer till Jokkmokks kommun från och med hösten 2013 - publiceras löpande på denna sida.

På denna sida finns länkar till myndigheter och instanser som beslutar om tillstånd för prospektering och utvinning av mineraler.

Allmän information - så går det till

Beslut om prospektering och utvinning av mineraler fattas främst av Bergsstaten. På deras webbsida visas vilka regler som gäller för Bergsstaten och vilka andra myndigheter som är med och avgör dessa frågor. Där finns information om Regelsystemet från prospektering till gruva/ Bergsstaten.

Bergsstaten samråder i vissa delar med Länsstyrelsen som i sin tur håller samråd med berörda parter och inhämtar yttranden. Länsstyrelsen ställer olika krav, exempelvis för miljön. Information om miljöregler, samråd och annat finns hos Länsstyrelsen.

I vilka områden pågår prospektering?

Beviljade undersökningstillstånd, områden och mineralsorter visas i aktuell karta: SGU, kartvisaren.

Genom att föra muspekaren över kartan kan du välja område. Kartan kan också förstoras. Det finns även information om vilka som beviljats tillstånd och hur länge dessa gäller, för varje enskilt område.


Publicerad: 2014-11-21 07:26. Ändrad: 2014-11-21 07:34.