Pensionärs- och handikappråd

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor, bland annat för äldre och handikappade och i nära samverkan med organisationer, verka för goda miljöer i kommunen.

Kommunens pensionärs- och handikappråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens olika samhällsorgan och företrädare för pensionärs- och handikapporganisationerna.
 
Handikapprådet består av följande ledamöter:
  • Från socialnämnden: en förtroendevald som tillika är rådets ordförande.
  • Från PRO och SPF: en representant från varje förening.
  • Handikapporganisationerna har en representant från varje organisation.
Rådet kan till sig adjungera ledamöter från andra förvaltningar, samhällsorgan eller särskild kompetens när frågor av speciell karaktär behandlas.

Publicerad: 2014-07-01 18:07. Ändrad: 2019-08-15 15:53.