Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ och det är fullmäktige som utser de flesta övriga förtroendemannauppdragen inom kommunen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
   Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls vanligtvis i kommunhusets sessionssal.
   I Jokkmokks kommun har kommunfullmäktige 23 ledamöter. Av dessa har Socialdemokraterna 6 mandat, Framtid i Jokkmokk 4 mandat, Miljöpartiet 4 mandat, Moderaterna 3 mandat, Sverigedemokraterna 2 mandat, Samernas Väl 2 mandat  och Vänsterpartiet 2 mandat  
   Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta fasta eller tillfälliga beredningar för olika frågor. I Jokkmokk så finns valberedningen som fast beredning och vars ärenden inte måste beredas av kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter:

Sven Holmqvist ordförande (S) Vakant (SD)
Moa Blom 1:e vice ordförande (FJK) Tor Erling Andreassen (SD)
Per-Jonas Parffa 2:e vice ordförande (MP) Karin Vannar (SV)
Catharina Thuresdotter (S) Lars Ivan Tuolja (SV)
Marina Eriksson (S) Viktor Segerström (V)
Jan Sjöberg (S) Malin Lantto (V)
Eva Näslund (S)  
Ann Enberg (S)  
Roland Boman (FJK)  
Tommy Isaksson Rensfeldt (FJK)  
Kajsa Boman (FJK)  
Henrik Blind (MP)  
Helen Swartling (MP)  
Cecilia Lundin (MP)  
Birgit Meier Thunborg (M)  
Asbjörn Thunborg (M)  
Ronny Danielsson (M)  


Ersättare:

Stefan Lindmark, (S) Siv Enberg, (S)
Birgitta Siljelöf, (S)

 

Torbjörn Lindgren, (S)

 

Roger Åström, (FJK)

 

Karolina Boman, (FJK)

 

Peter Lagerqvist Kuoljok, (MP)

 

Sivert Mässning, (MP)

 

Tony Kvickström, (M)

 

Bo-Lennart Uusitalo, (M)

 

Fia Kaddik, (SV)

 

Bengt-Åke Kuoljok, (SV)

 

Jeremy L´Helguen (V)

 

 


Publicerad: 2015-01-14 15:57. Ändrad: 2024-03-18 16:07.

Kontakt

Sven Holmqvist

sven.holmqvist@jokkmokk.se

Ordförande

Marcus Sjaggo
Sekreterare
0971-173 16
marcus.sjaggo@jokkmokk.se