Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projekten Kultur- och upplevelseutveckling  och Idrottsutveckling i Jokkmokks kommun.

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Claes Markusson, ordf (S) Britt-Marie Wallbing
(S) Eva Öhlund, vice ordf (S) Kenneth Wallmark
(S) Ingrid Metelius (S) Jan Sjöberg
(V) Andreas Lindqvist (S) Tommy Sundgren
(Fjk) Lisa Andersson (M) Annika Holmbom
(Mp) Ingemar Grahn (L) Annelie Päiviö
(Sv) Fia Kaddik (Sv) Wivi-Anne Mulk

Publicerad: 2015-05-20 13:20. Ändrad: 2015-05-20 13:20.

Kontakta

Claes Markusson
Ordförande
070-681 71 94
claes.markusson@jokkmokk.se

Ann Enberg
Sekreterare
0971-172 03
073-039 15 65
ann.enberg@jokkmokk.se