Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.
   Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projekten Kultur- och upplevelseutveckling  och Idrottsutveckling i Jokkmokks kommun.

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Mats Wennberg, ordf, (S) Jan Sjöberg, (S)
Asbjörn Thunborg, v ordf, (M) Jonas Segerström (V)
Jéremy L´Helguen, (V) Britt-Marie Wallbing,(S)
Ingrid Metelius, (S) Cecilia Lundin, (MP)
Lisa Andersson, (FJK) Marja Labba, (SV)

 


Publicerad: 2015-05-20 13:20. Ändrad: 2019-12-20 14:58.

Mats Wennberg

Kontakt

Ordförande

mats.wennberg@jokkmokk.se

Ann Enberg
Sekreterare
0971-172 03
073-039 15 65
ann.enberg@jokkmokk.se