Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.
  

Samhällsbyggarnämnden har fem ord. ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Anna Hövenmark, ordf, (V) Klas Bergman, (V)
Per-Jonas Parffa, v ordf, (MP) Peter Lagerqvist Kuoljok, (MP)
Bengt-Åke Kuoljok, (SV) Patrik Enbom,(FJK)
Malin Sundberg, (S) Stefan Lindmark, (S)
Tony Kvickström, (M) Thor-Erling Andreassen, (SD)

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2024-05-02 14:00.

Kontakt

Anna Hövenmark
Ordförande

anna.hovenmark@jokkmokk.se

Magnus Lindgren
Bygglovshandläggare
0971-171 72

magnus.lindgren@jokkmokk.se