Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.
   För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:

  • 6 januari till nämnd 27 januari 
  • 10 mars  till nämnd 31 mars
  • 21 april till nämnd 12 maj
  • 26 maj till nämnd 16 juni
  • 11 augusti till nämnd 25 augusti
  • 29 september till nämnd 20 oktober
  • 24 november till nämnd 15 december

Samhällsbyggarnämnden har fem ord. ledamöter och fem ersättare.

Ordinarie Ersättare
Lars-Ivan Tuolja, ordf, (SV) Eva Näslund, (S)
Torbjörn Lindgren, v ordf, (S) Anna Hövenmark, (V)
Malin Sundberg, (S) Tord Larsson,(S)
Johannes Nilsson Sauolo, (S) Helen Swartling, (MP)
Per-Jonas Parffa, (MP) Wivi-Anne Mulk, (SV)

 

 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2022-01-07 10:06.

Kontakt

Lars-Ivan Tuolja

Ordförande
lars-ivan.tuolja@jokkmokk.se

Magnus Lindgren
Bygglovshandläggare
0971-171 72

magnus.lindgren@jokkmokk.se