Sammanträden 2024

Här finns 2024 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
12 februari 26 februari 6 februari
25 mars 22 april 23 april
3 juni 17 juni 18 juni
16 september  - 3 september
21 oktober 4 november 29 oktober
2 december 16 december 17 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
27 februari 28 februari 8 februari
16 april 9 april 21 mars
11 juni 4 juni 16 maj
24 september 3 september 18 juni
17 december 2 oktober 27 augusti
  6 november 10 oktober
  4 december 12 december
 Valnämnden    
10 januari    

29 februari

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2024-03-25 16:50.