Sammanträden 2022

Här finns 2022 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
14 februari 28 februari 15 februari
4 april 25 april 5 april
30 maj 13 juni 21 juni
19 september  - 13 september
17 oktober 31 oktober 1 november
28 november 12 december 13 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
17 februari 17 februari 27 januari
21 april 20 april 31 mars
9 juni 8 juni 12 maj
22 september 7 september 16 juni
8 december 14 oktober 25 augusti
  30 november 20 oktober
    15 december
 Valnämnden    
7 februari    

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2022-08-30 16:12.