Sammanträden 2021

Här finns 2021 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation. Där finns även protokollen utlagda under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
8 februari 22 februari 16 februari
29 mars 26 april 20 april
31 maj 14 juni 22 juni
13 september  - 21 september
18 oktober 1 november 2 november
29 november 13 december 14 december
     
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
15 februari 24 februari 28 januari
29 april 20 april 11 mars
17 juni 9 juni 6 maj
23 september 8 september 17 juni
9 december 27 oktober 26 augusti
  15 december 14 oktober
    16 november
 Valnämnden   16 december
     

 

 

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2021-03-04 11:48.