Sammanträden 2018

Här finns 2018 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
15 januari 26 februari 20 februari
12 februari 16 april 17 april
26 februari 11 juni 19 juni
26 mars  29 oktober 25 september
16 april 10 december  20 november
28 maj    
17 september    
15 oktober    
26 november    
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
27 februari 14 februari 26 januari
24 april 11 april 1 mars
12 juni 30 maj 12 april
18 september 29 augusti 17 maj
 27 november 3 oktober 13 juni
  28 november 30 augusti
    27 september
 Valnämnden   25 oktober
19 februari    6 december

 4 juni

13 augusti

   


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2018-12-12 13:44.