Ansökan behandlas

När ansökan kommit in till Samhällsbyggarkontoret händer detta.

Bekräftelsebrev

Inom ett par dagar får du ett brev från oss med information om diarienummer för ditt ärende (diarienummer fungerar som ett kundnummer för din ansökan). Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en bygglovansökan inkommit. 

Handläggare

Handläggaren får ansökan inom tio dagar. Om du har frågor kring ansökan kontaktar du handläggaren enklast via e-post enligt principen fornamn.efternamn@jokkmokk.se. Det går också bra att söka handläggaren via telefonväxeln på 0971-17000.

Kompletta handlingar

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett svar skickas till dig inom 10 veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.  

Yttranden från andra

Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Även andra inom samhället ska ibland yttra sig. I vissa fall är inte alla berörda kända. För att även nå ut till dem när det behövs, kungörs (meddelas) ansökan via dagspressen. Ytterligare yttranden betyder alltså att personer som berörs av bygglovet ska få möjlighet att framföra sina synpunkter. Om något av detta behöver göras förlängs processen ca tre till sex veckor.


Publicerad: 2014-10-27 10:42. Ändrad: 2014-10-27 10:47.