Projekt/bygget pågår

När projektet eller bygget pågår kommer handläggaren besöka bygget. Det är inte heller ovanligt med förändringar i själva bygget.

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök. Handläggaren meddelar tid och datum.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller "svartbygge".


Publicerad: 2014-10-27 10:54. Ändrad: 2014-10-27 10:54.