Carport och garage

Nybyggnad av garage och carport behöver bygglov. Även fasadändringar behöver bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i, eller att bygga en vägg på en carport.

Garage och carport är enkla åtgärder som inte behöver särskild kontrollansvarig och där bygglovsprocessen är förenklad.

För en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov för parkeringsplats om den bara är till för fastighetens behov. Bygglov för parkeringsplats behövs inte heller om den görs med stöd av väglagen (SFS 1971:948) eller om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg.


Publicerad: 2014-10-27 16:29. Ändrad: 2019-08-13 13:39.