Särskilda råd och tips

Här har vi samlat information speciellt för dig med ärenden kring flerbostadshus.

Liten verksamhet hemma

Att använda ett rum hemma för kontor eller annan mindre egen verksamhet behöver inte bygglov. Om hela lägenheten ska användas för något annat, exempelvis en tandläkarmottagning eller en frisörssalong, behövs bygglov för ändrad användning.

Slå ihop eller stycka lägenheter

Det behövs bygglov för att slå ihop eller stycka (dela upp) en lägenhet. Ibland finns det begränsningar i detaljplanen hur många lägenheter som får finnas. Ofta är brandskyddet en avgörande punkt vid styckningar, speciellt om det är en etagelägenhet (lägenhet i två eller fler våningar) som ska styckas. Det bästa är att kontakta en brandsakkunnig i ett tidigt skede.

Förändringar kan påverka hela huset

När du planerar att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet, tänk på att det kan påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har regler i sina stadgar om vad som gäller, även om det inte behövs bygglov eller anmälan.


Publicerad: 2014-10-27 16:12. Ändrad: 2014-10-27 16:14.