Ritningar

Här har vi samlat vilka ritningar och bilder som behövs.

Ritningar på huset / åtgärden

Ta fram ritningar på hur det ser ut idag och hur det du vill göra ska se ut. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Tänk på att det finns flera olika typer av ritningar, exempelvis planritning, sektionsritning, fasadritning och detaljritning.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. För nybyggnader ska situationsplanen vara gjord på underlag av en nybyggnadskarta.

Foto/Fotomontage/Illustrationer

Foton är inte ett krav men i många fall ett bra tillägg till ritningar och situationsplan för att förklara och visa hur det ser ut idag eller hur det ska bli.


Publicerad: 2014-10-27 14:41. Ändrad: 2014-10-27 14:43.