Dränering

Dränering innebär att man gräver diken för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt.

Det behövs inget tillstånd för att dränera.

Om dräneringen avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar, behövs anmälan. Tänk på att vara försiktig vid grävarbeten så att inte några ledningar förstörs.


Publicerad: 2014-10-27 15:47. Ändrad: 2014-10-27 15:47.