Häckar och träd

Du behöver inga tillstånd för att plantera häckar och träd.

Häckar

För att plantera en häck behövs inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Höga häckar kan bli en trafikfara och bör därför vara högst 70 cm vid gatukorsningar och utfarter.
Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Träd

Träd är ett viktigt inslag i stads- och landskapsbilden, men kan också upplevas som störande när de skuggar, skymmer utsikt eller skräpar ner.

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och det behövs då marklov för att ta ner trädet. Inom natur- och kulturskyddsområden finns speciella regler. För samhället finns särskild grönstrukturplanering och ett särskilt parkprogram. Många koloniträdgårdar har också egna riktlinjer.

Vill du ta ner ett träd som står på stadens mark behöver du tillstånd från Gatukontoret.

Vill du att grannen ska ta ner sitt träd eller ansa sin häck prata med grannen först och läs på vad som gäller i Jordabalken.


Publicerad: 2014-10-27 15:53. Ändrad: 2019-08-13 14:01.