Plank, staket och spajléer

Det är skillnad på plank, staket och spaljéer.

Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50 procent luft. Låga plank (upp till 1,1 m över marken) behöver inte bygglov då de räknas som staket. Plank till en uteplats som är placerad och utformade enligt "friggebodreglerna" behöver inte bygglov (se Friggebodregler).

En inhägnad bestående av 50 procent luft eller mer räknas som staket, stängsel, spaljée eller pergola beroende på hur den utformas och behöver inte bygglov.


Publicerad: 2014-10-27 15:56. Ändrad: 2019-08-13 14:01.