Särskilda råd och tips

För en- och tvåbostadshus finns undantag från kravet på bygglov, de så kallade ”friggebodsreglerna”. De gäller inte bara själva friggeboden utan även vissa plank, murar och skärmtak.

Informera grannarna

Det händer att grannar blir arga på varandra för att en part bygger utan att först fråga och sedan kanske spikar i tid och otid. Vår erfarenhet är att det kan underlätta att prata med grannarna tidigt. Många grannar störs också av buller under bygget. Läs vidare om vad som gäller för buller och vilka ljudkrav som finns.

Tips vid tillbyggnader

Det finns två vedertagna sätt att göra tillbyggnader. Det ena, och vanligaste, är att utforma tillbyggnaden som om den funnits där när huset byggdes. Man använder då samma takmaterial, fasadmaterial, samma kulör, samma dörr- och fönstertyper och andra detaljer. Även dimensioner, proportioner och volymer görs i ursprunglig stil.

Det andra vedertagna sättet att göra ett tillägg är att göra det så att det tydligt syns att det är något från en annan arkitektonisk tid. Det finns ändå krav på att ett modernt tillägg ska anpassa sig till det befintliga. Vanliga sätt att göra det på är att ta upp en typiskhet från den ursprungliga byggnaden och göra en tolkning av den. Om du väljer denna arkitektoniska väg – bifoga gärna en beskrivning när du söker bygglov.

Här har vi samlat några punkter för att underlätta en anpassning till befintlig byggnad:

 • Låt ursprungshuset dominera den färdiga kompositionen.
 • Gör varje adderad husvolym urskiljbar ("tripp-trapp-trull").
 • Bevara husets symmetri, låt det också fortsätta vara asymmetriskt om det stämmer med ursprunget.
 • Flytta in tillbyggnader från husknuten minst en halv meter (om det inte är funkishus).
 • Undvik nya volymer som går runt hörn.
 • Vid förlängning av hus – ge den nya delen samma bredd och gör den inte för lång.
 • Skjut in pulpettak under ursprungshusets takfot.
 • Ge sadeltak symmetriska takfall, det vill säga lika långa takfall och samma vinkel.
 • Samordna takfoten på tillbyggnaden med befintliga byggnaden.
 • Underordna den nya taknocken den befintliga, om det är tegeltak så tänk minst en pannrad.
 • Flytta med fönster, dörrar, socklar och tak om du tilläggsisolerar.
 • Tillför inte nya detaljer om de inte finns i ursprungsarkitekturen – lägg exempelvis inte till knutbrädor om det inte finns några från början.
 • Om du byter eller lägger till fönster – ge dem samma proportioner och detaljer som ursprunget.

Tips för takkupor:

 • Gör inte takkuporna större än 1/3 av takets längd för att inte takkuporna ska dominera taket och hela huset.
 • Placera takkupan fritt från andra element på taket.
 • Tänk på att en takkupa bredare än 1,4 m påverkar både byggnadens takhöjd och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är genomförbart om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser.

Publicerad: 2014-10-27 15:06. Ändrad: 2019-08-13 15:47.