Ändra användning

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang.
 • Från butik till restaurang, pizzeria eller caféFrån industrilokal till detaljhandel.
 • Från bostad till hotell eller kontor.
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad.
 • Från lager till stormarknad.
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet.
 • Från lokal för verksamhet till soprum.
 • Från restaurang till kontor.
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik.
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik.
 • Från kontor till vandrarhem.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • Från del av bostad till kontor för egen verksamhet.
 • Från kök till duschrum.
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement.
 • Från bostad till hotell med färre än fem rum/nio platser.
 • Från butik till frisersalong.
 • Från förskola till skola.
 • Från kontor till läkarmottagning (ej intagning).
 • Från sommarstuga till helårsbostad.

Publicerad: 2014-11-05 11:08. Ändrad: 2014-11-05 11:11.