Återvinningsstationer

För att placera ut återvinningsstationer behövs bygglov. För inbyggda soptunnor som inte är större än tre fack behövs inte bygglov.

Om bygglov inte kan ges för återvinningsstationen för att det är gatumark, parkmark, mark som inte får byggas på eller liknande kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva om platsen ändå kan vara lämplig under en begränsad tid.
 
Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under Processen. Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Publicerad: 2014-11-05 11:06. Ändrad: 2014-11-05 11:07.