Butiker och handel

För att bygga nya handelshus och inreda befintliga hus för handel som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Exempelvis behövs det bygglov för att ändra användningen i en byggnad från lager, frisör eller kontor till butik.
Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under fliken Processen. Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov.

Ytterligare tillstånd och regler

Om du ska sälja folköl och tobak behövs tillsånd.
Om du ska sälja receptfria läkemedel - läs mer om reglerna på Läkemedelverkets hemsida.
Ska du öppna zoobutik behövs tillstånd enligt naturskyddslagen. Tillstånden handläggs av länsstyrelsen. 


Publicerad: 2014-11-05 10:29. Ändrad: 2019-08-13 12:16.